Zadzwoń do nas + 48 501 227 094

Usługi


Windykacja polubowna

Proces windykacji rozpoczynamy od poinformowania dłużnika o dokonaniu cesji (przeniesienia praw) wierzytelności drogą listowną. Korespondencja zawierająca zawiadomienie z wezwaniem do zapłaty jest podstawą do prowadzenia rozmów z dłużnikiem oraz pertraktacji odnośnie zapłaty w wyznaczonym terminie. Stosujemy wyłącznie metody psychologiczno-motywujące prowadzące do dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala na zakończenie procesu windykacji większości spraw w drodze polubownych działań bez konieczności kierowania spraw na drogę sądową.


Windykacja sądowa

Postępowanie sądowe jest następstwem braku porozumienia co do terminu i sposobu spłaty należności. Na tym etapie przygotowujemy i składamy pozew do właściwego Sądu, reprezentujemy Klienta uczestnicząc w procesie sądowym do momentu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu.


Postępowanie przedegzekucyjne

Posiadając prawomocny nakaz zapłaty nawiązujemy kontakt z dłużnikiem informując go o możliwości natychmiastowej spłaty zadłużenia. Świadomość wysokich kosztów egzekucji komorniczej motywuje dłuznika do szybszej spłaty zobowiązań.


Postępowanie egzekucyjne

Nasze długoletnie doświadczenia pozwoliły na współpracę z najlepszymi komornikami w branży. Tylko do nich kierujemy wniosek o zajęcie składników majątku i wraz z komornikami uczestniczymy w czynnościach egzekucyjnych. Główny nacisk kładziemy na egzekucję terenową, co skutkuje rozszerzeniem standardowej egzekucji komorniczej o nieujawniony majątek dłużnika. Czynności egzekucyjne podejmowane są w terminie do 7 dni od chwili złożenia wniosku do Kancelarii Komorniczej.


Doradztwo prawno-windykacyjne

Udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy analizy oraz uczestniczymy w negocjacjach z Kontrahentami, Klientami i Dłużnikami.


Monitoring płatności

Prowadzone przez nas monitorowanie płatności skutecznie poprawia dyscyplinę finansową wśród kontrahentów. Kontrahent podejmując decyzję o kolejności i skali spłaty swoich zobowiązań zawsze kieruje się zasadą: „najpierw płacę tam, gdzie muszę” (Urząd Skarbowy, ZUS, leasingi, zobowiązania wobec liczących się dostawców). Dzięki monitoringowi Państwa należności znajdą się zawsze w grupie najważniejszych do uregulowania. Monitoring to ciągły proces, który doprowadza do płatności z jak najmniejszym opóźnieniem.


Warto wiedzieć


Nawet dokładne poznanie partnera gospodarczego nie uchroni całkowicie przed stratą, ponieważ praktycznie niemożliwe jest kompletne zabezpieczenie się przeciwko nieuczciwym działaniom partnerów biznesowych. W takiej sytuacji kluczowy będzie wybór drogi odzyskania kwoty wierzytelności. Próby wyegzekwowania należnych roszczeń będą czasochłonne i narażone na błędy, które zniweczą szanse na odzyskanie długu. W takiej sytuacji dobrym wyjściem jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.